klub festiwalowy

Pauza In Garden | 24-29.10.2017

24.10 | 22:00 Unstable Routine Live

25.10 | 19:00 Artists Flash Talks. Prezentacje prac, projektów i artystów.
We współpracy z Wydziałem Intermediów ASP w Krakowie

1/ Senster, prof. Grzegorz Biliński |  Intermedia ASP
Senster jest jedną z najważniejszych dzieł współczesnej sztuki. Powstał w Anglii dla holenderskiego Philipsa i był wystawiany w pawilonie Evoluon w Eindhoven, w latach 1968-1976. Od lat 70-tych znalazł miejsce w przestrzeni otwartej. W roku 2017 resztki dzieła zostały zakupione przez AHG i są rekonstruowane wspólnie z ASP. Film pokazuje jak sprowadzono dzieło do Krakowa.

2/ Archisfera, prof. Grzegorz Biliński |  Intermedia ASP
Krótki film o Archisferze mówi o głównych ideach , decyzjach i działanich, które zdecydowały o powstaniu Pracowni. Ilustracją są prace studentów wykonane w ciągu kilku ostatnich lat. Są to prace kursowe i dyplomowe, obejmują okres od 2010 do 2015 roku.

3/ Athens Digital Arts Festival, Ilias Chatzichristodoulou | Patchlab Guest
Ilias przedstawi ideę festiwalu Athens Digital Arts Festival, którego jest dyrektorem artystycznym oraz przedstawi, jakie prace zobaczymy podczas pokazu animacji i wideo-art, które będą prezentowane w weekend podczas festiwalu Patchlab.

4/ RadianceScape, Xceed / Chris Cheung aka h0nh1m & Kwankai | Patchlab Artist
Chris i Kwankai – autorzy instalacji prezentowanej na wystawie, opowiedzą o pomyśle i procesie tworzenia instalacji i performance’ie na pole elektromagnetyczne, projekcję i laser, wizualizujące dane promieniowania radioaktywnego pobierane w czasie rzeczywistym z Fukushimy, Czarnobyla oraz z Nowego Jorku, Hongkongu, Berlina, Paryża i Krakowa. Wzbudza świadomość na temat palącego problemu zanieczyszczenia radioaktywnego.

5/ Wokół Sfery Armilarnej, Piotr Madej | Intermedia ASP
Mój film stanowi prezentację licencjackiej pracy dyplomowej zatytułowanej “Wokół Sfery Armilarnej”. Praca zrealizowana jako instalacja interaktywna jest instrumentem wirtualnym opartym o cyfrowy model Układu Słonecznego. Realizuje on w przestrzeni ambisonicznej kompozycję algorytmiczną złożoną zarówno z sonifikacji znanych parametrów fizycznych niektórych elementów Układu Słonecznego jak i swobodnych działań odbiorcy improwizatora, który posługując się sterownikiem, interaktywną repliką sfery armilarnej, umieszczonym w centrum instalacji, wprawia w ruch otaczające go planety, stając się współautorem kompozycji. Dźwiękowa wizja Układu Słonecznego uzupełniona jest immersywną animacją umieszczoną na hemisferycznym ekranie ponad sterownikiem. Treść animacji nawiązuje do wizji Układu Słonecznego tworzonych przez ludzi wielu kultur na przestrzeni wieków.

6/ Boris Chimp 504 | Patchlab Artist
Rodrigo Carvalho i Miguel Neto, których performance Multiverse zobaczyć można było podczas wczorajszego otwarcia,  opowiedzą jak  rozpoczął się ich projekt, jak wygląda ich proces twórczy i relacje między dźwiękiem a wizualnymi w ich interaktywnych instalacjach.

7/ Głowa wewnątrz głowy – wirtualne doświadczenia,  Maciej Gniady | Intermedia ASP
Inspirując się teorią Roberta Antona Wilsona, przedstawiającą proces myślowy człowieka jako nieskończona rekurencyjną pętlę internalizacji i wirtualizacji doświadczeń, konsekwentnie przedstawiam technologię XR ( augmented i virtual) jako w tym momencie najbliższą mitycznemu transferowi doświadczeń.

8/ The Art Shelter and Cinema | Patchlab Guest

Art Shelter i Kino na Tajwanie to współczesna platforma medialna, której głównym celem są nowi artyści i nowe pokolenia. ASC kwestionuje eksperymenty, kreatywność i wymianę z odwiedzającymi.
ASC zachęca do radykalnej sztuki i kultury poprzez komunikację, wystawy i wydarzenia, aby przełamać społeczne i polityczne trudności, a także tworzyć alternatywne “i śmiałą wyobraźnię.

9/ Apnoa | Patchlab Artist
Autorzy instalacji bias prezentowanej na wystawie opowiedzą o swojej pracy o procesie twórczym.

10/ Profil pośmiertny, Kuba Falkowski | Patchlab Guest
W prezentacji Kuba Falkowski opowie o projekcie, który dotyczył zagadnienia generowania pośmiertnych awatarów, idei klonowania umysłu i przenoszenia świadomości na niematerialne i niebiologiczne nośniki.

11/ PULS, Sara Korzec aka Imposter | Intermedia ASP
PULS to planowana instalacja, której koncept bazuje na hipotezie, że każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę do nieosiągalnego stanu poczucia bezpieczeństwa i przynależności – stanu schowanego w naszej emocjonalnej pamięci z czasu płodowego. Hipoteza ta była zweryfikowana przez badanie na około 100 ludziach.

26:10 | 22:00 DJ set

28.10 | 19:00 AVnode meeting & Audience Development Presentation

Panel poświęcony przyszłości Audience Development, czyli koncepcji rozwoju publiczności z udziałem reprezentantów międzynarodowej sieci Avnode (avnode.org) zrzeszającej artystów i wydarzenia prezentujące współczesną sztukę audiowizualną wspieraną przez program Unii Europejskiej Kreatywna Europa. W spotkaniu udział wezmą:
Gianluca del Gobbo – Live Performers Meeting, Live Cinema Festival w Rzymie
Ilias Chatzichristodoulou – Dyrektor Artystyczny Athens Digital Arts Festival
Vaclav Kovar – festiwal Lunchmeat w Pradze
Swen Seyerlen, Melanie Better – festiwal B-Seite w Mannheim
Elwira Wojtunik – Dyrektor Artystyczna festiwalu Patchlab

20:30 Transfer. Koncert na dwa mózgi, A.Janicki, F.Araszkiewicz, HiQ
Performance oparty jest na skanowaniu fal mózgowych kompozytorów-performerów: Aleksandra Janickiego i Franciszka Araszkiewicza. EEG przekształcając się w dźwięk tworzy w czasie rzeczywistym obraz stanowiący partyturę dla muzyków Formacji HiQ. Mózg wykonawców mierzony na ośmiu poziomy częstotliwości generuje interaktywną warstwę graficzną. Parametry dźwięku są wynikiem koncentracji, relaksu, ruchu oczu i napięcia mięśni. Każda akcja jest wywołana stanem psychicznym I kreuje nowe dźwięki, stwarzające zapętlony obraz.

29.10 | 19:00 Just Woman Sounds DJ set