konferencja

PATCHLAB GENERATOR

Międzynarodowa Konferencja
Patchlab GENERATOR: Pomiędzy kreacją a technologią

Międzynarodowa konferencja Patchlab GENERATOR organizowana we współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Krakowie oraz czasopismem naukowym Cyberempathy, już po raz drugi stanie się forum wymiany myśli badaczy, artystów i projektantów na temat współczesnych zjawisk zachodząch na styku sztuki, technologii i designu. Uwaga skupiać się będzie na zagadnieniach projektowania przestrzeni oraz kreacji w wirtualnej rzeczywistości (VR), współtworzenia się przestrzeni elektronicznej i fizycznej oraz przyszłości wykorzystania tego mariażu do twórczych działań.

14.10.2016, 18:00
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. Marii Konopnickiej 26

Prezentacje projektów VR:
Tale of Tales | BE
Cathedral-in-the-Clouds
Matteo Zamagni | IT
Nature Abstraction
Or Fleisher | IL
LIVYATANIM: Myth

13.10.2016, 12:00
Pawilon Wyspiańskiego
Pl. Wszystkich Świętych 2

Prelekcje
Prowadzenie: prof. Andrzej Głowacki
Program:
12:00
Powitanie
12:15
Zbigniew William Wolkowski
The spirit and the letter from Book of Kells to QR code and QRCG / Duch i litera
z Księgi Kells do QR i QRCG kodu
Universite Pierre et Marie Curie w Paryżu | FR
12:40
Jan Głowacki
Synestezja jako zjawisko kulturotwórcze. Na styku zmysłów /
Synesthesia as a cultural phenomenon. At the junction of the senses
Akademia Ignatianum w Krakowie | PL
13:05
Andrzej Głowacki, Marika Wato
Interaktywne wzornictwo oczekiwania przemysłów kreatywnych /
Expectations of the interactive design in the creative industries
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | PL
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | PL
13:30
Thomas Wagensommerer
Walk And Smell Data
University of Applied Sciences St. Poelten
and University of Applied Arts Vienna | AT
13:55
Andreas Guskos, Ireneusz Kuriata
Natura i informacja / Science and information
Akademia Sztuki w Szczecinie | PL
14:20
Patrycja Ochman
Sygnał do szumu / Signal to noise
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | PL
14:45
Auriea Harvey, Michael Samyn
Cathedral-in-the-Clouds
Tale of Tales | BE
15:10
Dariusz Grzybowicz, Karolina Cykowska
Działania projektowe w przestrzeni wirtualnej / Project activities in the virtual space
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu | PL
15:35
Martin Koplin
From Smart Creation to Self-Organization in PS2
Hochschule Bremen | DE