program

09.11.2012 (Piątek)

  • godz. 19:00 wernisaż wystawy instalacji i prac audiowizualnych – parter Bunkra Sztuki
  • godz. 19:30 – 22:00 live act
  • godz. 22:00 – 05:00 noc audiowizualna (DJ/VJ sety) w Radarze (ul.Brzozowa 17).
10.11.2011 (Sobota) 
  • godz. 16:00-19:00 – warsztaty processing, 3D objects (w j.ang.), PureData (w j.pol.)
  • godz. 20:00 prezentacja strony AV Node
  • godz. 20:00 – 22:00 av performance/live act w sali audiowizualnej Bunkra Sztuki
  • godz. 22:00 – 05:00 noc audiowizualna (DJ/VJ sety) w Radarze (ul.Brzozowa 17).

 Program całodniowy:

  • wystawa w Bunkrze Sztuki otwarta od godz. 10:00 do 22.00
  • projekcje krótkich form audiowizualnych i filmów w specjalnie zaaranżowanej strefie audiowizualnej oraz w Paśmie Kontrolnym Bunkra Sztuki, od godz. 10:00 do 20:00.
  • Scope Sessions –  platforma do kreatywnych spotkań, gdzie artyści zaproszeni są do prezentacji projektu, pomysłu, działania czy doświadczenia. Inicjatywa powstała w Berlinie. W kręgu zainteresowania jest sztuka intermedialna i technologie. To okazja do zaprezentowania siebie, swojego projektu lub pomysłu. http://scopesessions.org/