wystawa


SHECHINA EX MACHINA || Kiritan Flux
Germany
http://kiritanflux.de

Wg żydowskiej nauki, Szechina jest kobiecą formą majestatycznej obecności bądź objawienia Boga, który zszedł na ziemię, aby zamieszkać wśród ludzi. Gdy Izraelici zostali wygnani, Szechina razem z nimi. Jej objawienia przypominają o potrzebie stałego doskonalenia siebie i przez to poszukiwania zjednoczenia z Bogiem. Shechina ex machina jest instalacją artystyczną na temat zstępującego i przejawiającego się w przestarzałej technologii ducha, który rozpaczliwie próbuje dotrzeć do człowieka owładniętego postmodernistycznymi, kapitalistycznymi szwindlami. (work in progress – v.0.1)


2 ½ D || Koenst & Bas K & Born digital
Netherlands
borndigital.nu

instalacja | malarstwo animowane. Płaskorzeźba z projekcją.


Baltic Agora || Mateusz Pęk and Klaudia Wrzask
Poland
http://ggmguest.ggm.home.pl/ggmguest/

Projekt wyimaginowanego bałtyckiego miasta bazuje na topograficznej trójwymiarowej mapie dna Morza Bałtyckiego, a w całości funkcjonuje jako platforma internetowa www. Budowniczym miasta sieciowej aglomeracji może być każdy użytkownik, a jego kreatywny wkład w konstrukcję miasta jest zależny od jego położenia geograficznego względem środka – Agory Bałtyckiego Miasta. Z obrazu odwróconego dna wynika że w optycznym środku znajduje się Głębia Landsort (459 m) na północny zachód od Gotlandii. To na jej szczycie, czy też na samym dnie Mateusz Pęk i Klaudia Wrzask umieścili Agorę Morza Bałtyckiego. Użytkownik rozpoczyna budowę w momencie logowania – wejścia na stronę, dzięki powszechnie używanym bazom adresów IP, wtedy też informacja o położeniu użytkownika przekazywana jest do serwera. Dzięki specjalnie stworzonej na potrzeby projektu aplikacji, wysłany zostaje impuls prowadzący oś z miasta użytkownika do agory. W rezultacie wokół brzegu morza powstanie wielokolorowa mozaika “łuków odporowych” Bałtyckiego Miasta Agora.I.A.M.A. inter-audio-mapping-action
 || Kuba Garścia [Poland]

multisensual installation (video-documentation)

i.a.m.a to wielorodzajaowa instalacja muliti sensualna. Kojarzy wiele płaszczyzn wirtualnych kontrolowanych przez narzędzia i zachowania zarówno rzeczywiste jak i interaktywne. Symualcja pseudo holograficzna. Zmapowana, zanimowana, udźwiękowiona przestrzeń renderowana w czasie rzeczywistym. Instalacja, która daje możliwość kontroli, a zarazem posiada swoje własne cechy niezależne. Powoduje to zakrzywienia rzeczywistości i wprowadza w stany psychodeliczne. Jest mieszanką tego co wirtualne i tego co rzeczywiste. Pomieszczenie jest całkowicie wypełnione obrazem. Projekcja staje się czymś więcej niż tylko tym, co projektuje (pokazuje) się przed widzem. Dodatkowo wypełnia się obszar poza polem widzenia. Odbiorca nieświadomie wprowadza interakcje każdym swoim posunięciem. Położeniem kontrolera (ipad), niezależnych suwaków (aplikacja touchOSC) oraz własną pozycją na osi xyz (kinect). Rozpoznanie systemu działania interakcji jest niepotrzebne ponieważ wielokrotność zdarzeń jest zbyt duża.


Pochodnie found footage będący remiksem i współczesną wersją obrazu “Pochodnie Nerona” Henryka Siemiradzkiego.


Strike this pose || interactive mapping installation|| Swen Seyerlen and Ali Künnemeyer
Germany

Step into a dialogue with the architecture, the location and the options to build a unique and fresh visual output on each new setup and situation.
Reflecting authors experience of todays new media life and going into deeper conflicts with art itself, the result is an interactive experience for the visitor – the user – the performer … YOUR WELCOME, STRIKE THE POSE!!


Space Room || projekcja audioreaktywna || Elektro Moon Vision
Poland/Hungary


Worm || installation || Magda Pińczyńska, Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng 
Poland


Untitled In Glitches || Eklis Rellüm
Niemcy


Overhead collage, Subject object, Ligne test || Auderrose
France
http://aude-f.com/

The 3 videos are composed in a continuity, reflecting the simple idea of patterns, activated in motion, expressing the possibility to compose a structure with simple iconic elements, thus composing a narrative structure with motion and composition.

Overhead collage, variation I
Overhead collage was made out of paper cuts and video recording of the images realized with an overhead projector, using figures and pieces of paper taken out of books as well as photographic film. The video is a simple assemblage of rhythms and shapes illustrating a unstable composition.

Subjekt objekt, variation II
The second level adds urban landscape to the overhead collage composition. Out in the dark, the light of the city become patterns and inscription surface for the figures. The video inserts a dialogue between the flat two dimensional surface of the figures and the three dimensional surface of the city scape.

Ligne test, variation III
Taking five lines as departure point, the simple shapes become abstracted patterns inside an after effects composition, experiencing rotation and rhythmic variations. These five semi transparent pastel structures come to life in a dynamic interaction with the sounds.