konferencja

KONFERENCJA-04-new

PATCHlab GENERATOR: Pomiędzy kreacją a technologią

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha ul. Konopnickiej 26

10.10.2014 otwarcie: 11:00

Międzynarodowa konferencja PATCHlab GENERATOR: Pomiędzy kreacją a technologią, zorganizowana była we współpracy z Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Krakowie i była swoistym forum wymiany myśli badaczy, artystów i projektantów. Uwaga skupiona była na aktualnym stanie badań nad nowymi zjawiskami zachodzącymi w sztuce i designie w dobie post-cyfrowej. Konferencja poświęcona była szeroko pojętym formom kreacji w sztukach wizualnych i projektowych. Wprowadzenie: Technologia oferuje dziś rozwiązania, które otwierają nowe przestrzenie kreacji skracając tym samym dystans pomiędzy sztuką i nauką. Świat kreacji i designu wchodzi dziś w ścisłą interakcję ze światem nauki korzystając z badań naukowych. Zarówno sztuka jak i nauka posługuje się możliwościami, jakie daje programowanie i kodowanie, przez co zaciera się granica tych dotychczas odrębnych dyscyplin, a praktyka artystyczna czy projektowa coraz częściej opiera się na współdziałaniu w jednym zespole naukowców i artystów. Zaawansowana technologia wykorzystywana jest do tworzenia innowacyjnych form wypowiedzi – formalnych, estetycznych, użytkowych, buduje nową jakość, a w konsekwencji redefiniuje kulturę współczesną, często określaną przez badaczy jako erę inteligentnych maszyn. Konferencja zakończyła się publikacją naukową w wydawnictwie Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wykłady PATCHlab GENERATOR

Deformowanie książki – Andrzej Głowacki – artysta, projektant i wykładowca, ASP w Krakowie | Polska

The People´s Smart Sculpture – Participatory Art in European Spaces – Martin Koplin – badacz nowych technologii, Institut für angewandte Medienforschung, Bremen Hochschule | Niemcy

Powrót do Przestrzeni – Paweł Janicki – artysta multimedialny, Centrum Sztuki WRO | Polska

Możliwości wykorzystania silników gier w twórczości artystycznej i projektowej oraz jako platform dla zdalnej edukacji – na przykładzie wybranych współczesnych zastosowań i środowiska Aheilos – Andreas Guskos – projektant i wykładowca, Akademia Sztuki w Szczecinie | Polska

Wpływ nowych technologii na projektowanie architektury wnętrz – Bartosz Jakubicki – projektant przestrzeni i wyposażenia wnętrz, wykładowca, ASP we Wrocławiu | Polska

Technologies used for the art of video mapping as the initial idea was Technology and Art – László Zsolt Bordos – 3D motion grafik, artysta multimedialny, architekt | Węgry

Pochwała nieokreśloności – sztuka a technologia – Aleksander Janicki – artysta multidyscyplinarny, wykładowca ASP Kraków, twórca Formacji HiQ i Galerii i! | Polska

Cyfra, kolor, dźwięk Jan Głowacki – doktorant Kulturoznawstwa, Akademia Ignatianum | Polska

Prezentacja projektu LPM oraz AV Node – Gianluca Del Gobbo – kurator działań multimedialnych i performatywnych | Włochy